مجتمع فنی فلورا

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

عکسهای نمایشگاه آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر

به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

از اهداف آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر بالا بردن سطح کیفی آموزش می باشد که در این راستا این شرکت در سال 92 در هفته معلم نمایشگاه کامپیوتری برای مدرسه هوشمند عظیم صدیقی از طرف آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا برپا کرد تا دانش آموزان با فناوری روز سخت افزار و نرم افزار و آموزشهای کامپیوتر آشنایی پیدا کنند و کارگاه های متنوعی نیز برای این عزیزان ارائه گردید.

نمایشگاه شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

نمایشگاه آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

در این نمایشگاه آموزشهایی درباره نرم افزارهای گرافیک، نرم افزارهای هوشمند آموزشی و کارگاهی در مورد نحوه خرید وسایل کامپیوتر ارائه شد.

نمایشگاه شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

نمایشگاه آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر گیل به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

یکی از مهمترین دست آوردهای شرکت شناخت دانش آموزان نخبه در این مدرسه بود تا برای بالا بردن توانایی ها و استعداد های دانش آموزان برتر بتونیم نیازهای آنها را فراهم کنیم.

در اولین گام علاقه مندان به کلاس رباتیک شناسایی و گروه بندی شدند و برای آنها کلاسهایی در سه ماه تابستان برگزار شد.

نمایشگاه شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

نمایشگاه آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر به مناسبت هفته معلم در دبیرستان شاهد عظیم صدیقی

امید است با برگزاری چنین نمایشگاه هایی بتوانیم بار علمی دانش آموزان این شهرستان را بالا برده و سهم کوچکی در پیشبرد آموزش این شهرستان داشته باشیم.