مجتمع فنی فلورا

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

دپارتمان فناوری اطلاعات IT

icdl2

برگزاری دوره های ;کاربر ICDL در آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر…

برای ثبت نام مهارتهای هفت گانه ICDL به آموزشگاه کامپیوتر روشن ضمیر مراجعه کنید.

آماده ارائه آموزش به مدیران و کارمندان دولت و مدارس و دانشجویان دانشگاه ها…