شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

دپارتمان فناوری اطلاعات IT

icdl2

برگزاری دوره های ICDL در آموزشگاه فلورا…

برای ثبت نام مهارتهای کامپیوتر ICDL 2 و ICDL 1 به شرکت فلورا سیتم گیل مراجعه کنید.

آماده ارائه آموزش به مدیران و کارمندان دولت و مدارس و دانشجویان دانشگاه ها…