شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

رباتیک و خلاقیت در آموزشگاه فلورا

رباتیک و خلاقیت در آموزشگاه فلورا

با توفیق خداوند متعال و حمایت شما عزیزان در اولین برگزاری دوره های رباتیک در سه ماه تابستان هنرجویان این مجتمع توانستند در ترم اول با کیت روبووار (ربات جنگجو) دوره خود را به اتمام رسانده و در پایان دوره طی مسابقه ای انجام شده برترینها انتخاب و جوایز نفیسی به آنها اهدا گردید.